โปรแกรมทานอาหาร DMW

โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทานอาหารไม่ค่อยได้
โรคเรื้อรังพวกนี้มักเกิดจากวิถีชีวิตและการกินอยู่ที่ไม่เหมาะสม เพราะทานอาหารพลังงานสกปรกมานาน การดูแลจึงต้องปรับที่อาหาร ซึ่ง Deep Marine Whey ตอบโจทย์ด้านนี้ได้โดยตรง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรังทุกชนิด
ทานอาหารปกติ 3 มื้อ แล้วเพิ่มเวย์โปรตีนในรูปแบบต่างๆ เช่น เวย์โปรตีนรสโกโก้ วานิลลา โยเกิร์ต หรือซุประหว่างมื้อ
มื้อเช้า
มื้อตามใจ ทานได้ปกติ
เน้นอาหารที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง, ผักใบ,หลีกเลี่ยงของทอด และเนื้อสัตว์ติดมัน

มื้อตามใจ ทานได้ปกติ เน้นอาหารที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง, ผักใบ,หลีกเลี่ยงของทอด และเนื้อสัตว์ติดมัน

แต่สำหรับผู้หญิงห้ามเกิน 350 Kcal สำหรับผู้ชาย ห้ามเกิน 500 Kcal

มื้อสาย
ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสข้าวโพด

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสข้าวโพด

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสเห็ดชิทาเกะ

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสเห็ดชิทาเกะ

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโกโก้

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโกโก้

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์  รสวานิลลา

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสวานิลลา

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์  รสโยเกิร์ต

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโยเกิร์ต

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

มื้อเที่ยง
มื้อตามใจ ทานได้ปกติ
เน้นอาหารที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง, ผักใบ,หลีกเลี่ยงของทอด และเนื้อสัตว์ติดมัน

มื้อตามใจ ทานได้ปกติ เน้นอาหารที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง, ผักใบ,หลีกเลี่ยงของทอด และเนื้อสัตว์ติดมัน

แต่สำหรับผู้หญิงห้ามเกิน 350 Kcal สำหรับผู้ชาย ห้ามเกิน 500 Kcal

มื้อบ่าย
ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสข้าวโพด

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสข้าวโพด

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสเห็ดชิทาเกะ

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสเห็ดชิทาเกะ

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโกโก้

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโกโก้

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์  รสวานิลลา

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสวานิลลา

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์  รสโยเกิร์ต

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโยเกิร์ต

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

มื้อเย็น
มื้อตามใจ ทานได้ปกติ
เน้นอาหารที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง, ผักใบ,หลีกเลี่ยงของทอด และเนื้อสัตว์ติดมัน

มื้อตามใจ ทานได้ปกติ เน้นอาหารที่มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง, ผักใบ,หลีกเลี่ยงของทอด และเนื้อสัตว์ติดมัน

แต่สำหรับผู้หญิงห้ามเกิน 350 Kcal สำหรับผู้ชาย ห้ามเกิน 500 Kcal

มื้อค่ำ
ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสข้าวโพด

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสข้าวโพด

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสเห็ดชิทาเกะ

ซุปเวย์โปรตีนเข้มข้นผสมคอลลาเจน รสเห็ดชิทาเกะ

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโกโก้

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโกโก้

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์  รสวานิลลา

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสวานิลลา

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.

เวย์ มารีน ดริ้งค์  รสโยเกิร์ต

เวย์ มารีน ดริ้งค์ รสโยเกิร์ต

รวมพลังงานที่ได้ต่อมื้อ 120 Kcal / โปรตีน 9 ก.