โปรแกรมทานอาหาร DMW

โปรแกรมเร่งด่วน
⚫คำนวณพลังงานต่อวัน จากน้ำหนักตัว(กก.) x 20(Kcal) ไม่ต้อง เคร่งครัด น้อยกว่า หรือมากกว่าได้ แต่มากกว่าไม่ควรเกิน 500Kcal
⚫คำนวณปริมาณโปรตีนต่อวัน ขั้นต่ำ 0.8 กรัม ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
⚫ทานบ่อยมื้อ มื้อละน้อยๆ 4-10 มื้อ ทานได้ทุกครั้งที่หิว
⚫รับประทานอาหารพลังงานสะอาดโดยประมาณ ต่อวัน ดังนี้ มูส 3 ถ้วย ขนมปังบัน 1-2 ชิ้น ขนมปังแผ่น 1-2 แผ่น ขนมปังกรอบ 1 ซอง ไซรัป 1 ช้อนชา น้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ กาแฟ 1 ซอง (อาหารทุกชนิด คละรสได้ตามชอบ)
⚫สัปดาห์แรก ทาน Deep Marine Whey อย่างเดียวและผักใบตามใจหลัง 1 สัปดาห์ ทานตามใจ ได้ 1 มื้อ แต่ไม่ควรเกิน 500 Kcal
⚫แนะนำให้ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเร็วขึ้น (การออกกำลังกาย ช่วยให้แข็งแรงขึ้น แต่ช่วยเรื่องลดน้ำหนักน้อยมาก)
⚫มีอาหารพลังงานสะอาด Deep Marine Whey อยู่ในตู้เย็นตลอดเวลา
มื้อเช้า
เวย์ มารีน มูส 1 ถ้วย กับ ขนมปังสดธัญพืชรวม 1 แผ่น ทาหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปัง 1 ช้อนชา หรือ มารีน ไซรัป 1 ช้อนชา

เวย์ มารีน มูส 1 ถ้วย กับ ขนมปังสดธัญพืชรวม 1 แผ่น ทาหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปัง 1 ช้อนชา หรือ มารีน ไซรัป 1 ช้อนชา

รวมพลังงานประมาณ 200-300 Kcal.

เวย์ มารีน มูส 1 ถ้วย กับ ขนมปังสดธัญพืชรวม 1 แผ่น ทาหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปัง 1 ช้อนชา หรือ มารีน ไซรัป 1 ช้อนชา

เวย์ มารีน มูส 1 ถ้วย กับ ขนมปังสดธัญพืชรวม 1 แผ่น ทาหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปัง 1 ช้อนชา หรือ มารีน ไซรัป 1 ช้อนชา

รวมพลังงานประมาณ 200-300 Kcal.

เวย์ มารีน มูส 1 ถ้วย กับ ขนมปังสดธัญพืชรวม 1 แผ่น ทาหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปัง 1 ช้อนชา หรือ มารีน ไซรัป 1 ช้อนชา

เวย์ มารีน มูส 1 ถ้วย กับ ขนมปังสดธัญพืชรวม 1 แผ่น ทาหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ทาหน้าขนมปัง 1 ช้อนชา หรือ มารีน ไซรัป 1 ช้อนชา

รวมพลังงานประมาณ 200-300 Kcal.

มื้อสาย
ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง ผ่อนคลายตอนสาย

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง ผ่อนคลายตอนสาย

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal.

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง ผ่อนคลายตอนสาย

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง ผ่อนคลายตอนสาย

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal.

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง ผ่อนคลายตอนสาย

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง ผ่อนคลายตอนสาย

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal.

มื้อเที่ยง
เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

รวมพลังงานประมาณ 110-285 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

รวมพลังงานประมาณ 110-285 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

รวมพลังงานประมาณ 110-285 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

รวมพลังงานประมาณ 110-285 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส 1 ถ้วย หรือ เวย์มารีนดริงค์ 1 ซอง หรือ ซุป เวย์ โปรตีน 1ซอง ทานกับ ขนมปังบัน 1/2 ลูก

รวมพลังงานประมาณ 110-285 Kcal

มื้อบ่าย
ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal

มื้อเย็น
เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

รวมพลังงานประมาณ 110-210 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

รวมพลังงานประมาณ 110-210 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

รวมพลังงานประมาณ 110-210 Kcal

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

เลือกทาน เวย์ มารีนมูส กับ มารีนไซรัป หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบกับสลัดผัก หรือ เวย์มารีน คริงก์ หรือ ซุป เวย์ โปรตีน

รวมพลังงานประมาณ 110-210 Kcal

มื้อค่ำ
ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

ขนมปังบัน 1/2 ลูก หรือ ขนมปังธัญพืชอบกรอบ 1/3 ซอง

รวมพลังงานประมาณ 63-110 Kcal